Covid-19

 Rybnik 28.10.2021r.

                       

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 28 października 2021 roku w Tesko Steel Sp. z o.o. została wprowadzona Tymczasowa procedura przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, którą przesyłamy w załączeniu.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Ponadto przekazujemy, iż w przypadku stwierdzenia, że wysłany do Tesko Steel Sp. z o.o. z Państwa zlecenia  kierowca, którego temperatura ciała przekracza 38,0 stopni Celsjusza (co może rodzić podejrzenia zarażenia koronawirusem), może nie zostać rozładowany / załadowany i dodatkowo może zostać wraz z pojazdem usunięty z obszaru, na którym działalność gospodarczą prowadzi Tesko Steel Sp. z o.o. W takim przypadku Tesko Steel Sp. z o.o. nie będzie ponosić, żadnych dodatkowych kosztów z tytułu  zaniechania czynności załadunkowo / rozładunkowych.  

 

Z poważaniem
Zarząd Tesko Steel Sp. z o.o.