Innowacyjny projekt TeskoSteel

09.01.2018

Informujemy, że firma Tesko Steel Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie innowacyjnej linii do przerobu kręgów z blach metalicznych i niemetalicznych” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-0380/16-00).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii prostowanie i cięcia blach metalicznych i niemetalicznych i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym.

Projekt dotyczy inwestycji polegającej na wdrożeniu własnej, autorskiej, nowej technologii przerobu kręgów z blach metalicznych i niemetalicznych. Rezultatem implementacji technologii jest taśma i płaskownik (formatka) o zawężonych parametrach płaskości i szerokości z gradowanymi końcami po cięciu na krawędzi każdego elementu (o wymiarach: grubość od 0,3 do 3 mm, szerokość robocza do 2000 mm) oraz możliwością ich trapezowania.

Koszt projektu: 18 816 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 6 000 000,00 PLN

 

Najnowsze aktualności