Tymczasowa procedura przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY ROZŁADUNKU / ZAŁADUNKU SAMOCHODU


ETAPY POSTĘPOWANIA:

 • Każdy kierowca w momencie zgłoszenia się do Tesko Steel Sp. z o.o. (nie dot. dostaw wagonowych) zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura magazynu
 • Po zgłoszeniu się do biura magazynu kierowcy zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym.
 • W przypadku, gdy temperatura kierowcy przekroczy 38,0 stopni Celsjusza pracownicy Tesko Steel Sp. zo.o. zastrzegają sobie prawo odstąpienia od czynności załadunkowo/rozładunkowych i w takim przypadku kierowca wraz z pojazdem będzie musiał opuścić teren na którym prowadzona jest działalności Tesko Steel Sp. z o.o.
 • W celu uzyskania potwierdzenia prawidłowości dokonania pomiaru temperatury ciała badania będą dokonywane dwukrotnie w odstępach co najmniej 5 sekund.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punkcie 3. kierowca zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1 (Pobierz załącznik).
 • Po wykonaniu badania i przejściu etapu wstępnej kontroli zakończonej brakiem przeciwwskazań  kierowca zostanie dopuszczony do dalszych czynności związanych z dostawą lub odbiorem towaru.
 • Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli będzie pieczęć  na dokumentach dostawy / odbioru SPRAWDZONO wraz z podpisem osoby dokonującej kontrolę.
 • Pracownik magazynu ma obowiązek kontrolować dokumenty dostawy i odbioru towaru i ZAWSZE odsyłać kierowcę do biura magazynu jeżeli zgłosi się bezpośrednio na halę bez stosownego potwierdzenia przejścia kontroli wstępnej.
 • Kierowca zobowiązany jest do przygotowania naczepy samochodu pod rozładunek / załadunek przed wjazdem do hali (nie dotyczy przypadku podczas opadów deszczu lub śniegu).
 • Kierowca zobowiązany jest do przebywania w kabinie samochodu podczas rozładunku / załadunku przy wyłączonym silniku.
 • Po wykonaniu czynności rozładunkowych / załadunkowych magazynier przekazuje potwierdzone dokumenty kierowcy przebywającego w kabinie pojazdu.
 • Kierowca wyjeżdża z hali i zabezpiecza naczepę / wyrób gotowy  na zewnątrz hali.
 • Kierowca opuszcza teren firmy Tesko Steel Sp.z o.o.

WAŻNE:        
Wymaga się, aby każdy kierowca przystępujący do czynności rozładunkowych / załadunkowych zaopatrzony był w maskę ochronną.

Numer całodobowej infolinii uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem  TELEFON : 800 190 590