Tymczasowa procedura przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY ROZŁADUNKU / ZAŁADUNKU SAMOCHODU

ETAPY POSTĘPOWANIA:

 1. Każdy kierowca w momencie zgłoszenia się do Tesko Steel Sp. z o. o. (nie dot. dostaw wagonowych) zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura magazynu
 2. Po zgłoszeniu się do biura magazynu kierowcy zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym.
 3. W przypadku, gdy temperatura kierowcy przekroczy 38,0 stopni Celsjusza pracownicy Tesko Steel Sp. zo.o. zastrzegają sobie prawo odstąpienia od czynności załadunkowo/rozładunkowych i w takim przypadku kierowca wraz z pojazdem będzie musiał opuścić teren na którym prowadzona jest działalności Tesko Steel Sp. z o.o.
  W celu uzyskania potwierdzenia prawidłowości dokonania pomiaru temperatury ciała badania będą dokonywane dwukrotnie w odstępach co najmniej 5 sekund.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punkcie 3. kierowca zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1.
 5. Po wykonaniu badania i przejściu etapu wstępnej kontroli zakończonej brakiem przeciwwskazań kierowca zostanie dopuszczony do dalszych czynności związanych z dostawą lub odbiorem towaru.
 6. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli będzie pieczęć na dokumentach dostawy / odbioru SPRAWDZONO wraz z podpisem osoby dokonującej kontrolę.
 7. Pracownik magazynu ma obowiązek kontrolować dokumenty dostawy i odbioru towaru i ZAWSZE odsyłać kierowcę do biura magazynu jeżeli zgłosi się bezpośrednio na halę bez stosownego potwierdzenia przejścia kontroli wstępnej.
 8. Kierowca zobowiązany jest do przygotowania naczepy samochodu pod rozładunek / załadunek przed wjazdem do hali (nie dotyczy przypadku podczas opadów deszczu lub śniegu).
 9. Kierowca zobowiązany jest do przebywania w kabinie samochodu podczas rozładunku / załadunku przy wyłączonym silniku.
 10. Po wykonaniu czynności rozładunkowych / załadunkowych magazynier przekazuje potwierdzone dokumenty kierowcy przebywającego w kabinie pojazdu.
 11. Kierowca wyjeżdża z hali i zabezpiecza naczepę / wyrób gotowy na zewnątrz hali.
 12. Kierowca opuszcza teren firmy Tesko Steel Sp. z o.o.

 

WAŻNE:

Zaleca się, aby każdy kierowca przystępujący do czynności rozładunkowych / załadunkowych, który wcześniej przebywał w rejonie obszarów objętych kwarantanną zaopatrzony był w maskę ochronną.

 

Numer całodobowej infolinii uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem
TELEFON : 800 190 590

 

Załącznik do pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1 DO DO TYMCZASOWEJ PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA