Zrealizowany projekt

21.03.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma „TESKO STEEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” zrealizowała projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie innowacyjnej linii do przerobu kręgów z blach metalicznych i niemetalicznych” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-0380/16).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie przez Tesko Steel sp. z o.o. nowej technologii powstałej w oparciu o prace B+R, przyczyniając się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Efektem realizacji projektu Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do wytwarzania nowych produktów w postaci przedmiotowych dławików, które nie były do tej pory wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszt projektu: 18 816 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 6 000 000,00 zł

 

 

Najnowsze aktualności