Kontakt

TESKO STEEL Sp. z o.o.

ul. Brzezińska 8a,

44-203 Rybnik

NIP: 969-00-26-446  REGON: 273004880

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000252374

Kapitał zakładowy: 6 980 000 PLN w pełni opłacony

Numeru rejestrowego BDO: 000006162