VÁLCOVANÉ ZA STUDENA

Rozsah výroby plechů válcovaných za studena

Třída Tloušťka Šířka Délka

DC 01

0,75 – 3,0 mm

600 – 2.100 mm

max. 16.000 mm

Formované kusy, válcované za tepla, válcované za studena a pozinkované

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

Ocelové pásky o šířce 30 mm pro všechny třídy

0,5 – 3,0 mm

30 – 1.600 mm

- – -

 

Chemické a mechanické vlastnosti tříd DC 01 – DC 05

Chemické vlastnosti

Jakostní třída oceli max %
 

C

Mn

P

S

DC 01

0,12

0,60

0,045

0,045

DC 03

0,10

0,45

0,035

0,035

DC 04

0,08

0,40

0,030

0,030

DC 05

0,06

0,35

0,025

0,025

 

Mechanické vlastnosti

Jakostní třída oceli

Mez kluz Re N/mm2, max.

Pevnost v tahu Rm N/mm2

DC 01

280

270 bis 410

DC 03

240

270 bis 370

DC 04

210

270 bis 350

DC 05

180

270 bis 330

 

Tolerance tloušťky

Tolerance tloušťky jsou uvedeny v tabulkách norem EN pro daný typ materiálu.
Tolerance menší než speciální tolerance lze dohodnout při objednávce.

 

Tolerance rovinnosti listu s vyšší mezí kluzu 260 <= Re (příčně) < 340 MPa

Tolerance rovinnosti jsou uvedeny v tabulkách norem EN pro danou třídu materiálu.